Oświadczenie dotyczące platformy HONOR i prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2023 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do Użytkownika i korzystania przez Użytkownika z platformy pod adresem www.honor.com/pl/ (dalej „Platforma”), która jest  naszą firmową stroną internetową. Użytkownik może odwiedzić naszą stronę aby uzyskać najnowsze wiadomości i aktualizacje dotyczące telefonów firmy HONOR, aplikacji, motywów, recenzji, poradników, itp . 

Niniejszą Platformę obsługuje spółka Honor Technologies (Czech) s.r.o, ,  spółka należycie założona i istniejąca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, której numer rejestracyjny to 10675809 (dalej „HONOR”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Jako administrator danych rozumiemy, jak ważna jest prywatność. Prosimy naszych Użytkowników o poświęcenie czasu na dokładne przeczytanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników.

Platforma jest przeznaczona do użytku przez osoby dorosłe. Jednakże w przypadku korzystania z produktów i usług firmy HONOR przez dzieci, jesteśmy w pełni świadomi znaczenia podjęcia dodatkowych środków zapobiegawczych w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Firma HONOR sprawdza, czy osoby, których dane dotyczą, są dziećmi, według wieku osiągnięcia pełnoletności określany przez prawo w poszczególnych krajach i regionach.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera następujące informacje::1. Jakie dane o Użytkownikach zbieramy?2. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?3. W jaki sposób przechowujemy dane Użytkowników?4. W jaki sposób udostępniamy dane Użytkowników?5. Jakie są prawa i uprawnienia Użytkownika?6. W jaki sposób można się z nami skontaktować?7. W jaki sposób aktualizujemy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

  1. Jakie dane o Użytkownikach zbieramy?

W ramach usług Platformy HONOR będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które umożliwiają nam identyfikację osoby jako Użytkownika.

Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

• Informacje o koncie, w tym identyfikator konta, identyfikator użytkownika, e-mail, numer telefonu, pseudonim, nazwa użytkownika i zdjęcie profilowe.

 Informacje dotyczące urządzenia, w tym model urządzenia, informacje dotyczące uszkodzenia/usterki, data aktywacji, numer IMEI, numer seryjny, dowód zakupu i push token.

• Informacje o sieci, w tym adres IP.

• Informacje o obsłudze klienta, w tym pseudonim, dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), zapis zapytania o pomoc techniczną HONOR za pośrednictwem wiadomości e-mail, Live Chat, strony internetowej, infolinii lub w bezpośrednich wiadomościach w mediach społecznościowych.

 Informacje o korzystaniu z serwisu, w tym historia przeglądania, historia kliknięć, adres IP, wyszukiwane słowo kluczowe, czynności klikania, ścieżka URL/przeglądania strony, czas dostępu do strony oraz identyfikator pliku cookie/identyfikator sesji.

  1. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?

Aby świadczyć Użytkownikom żądane usługi i wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Użytkowników, będziemy przetwarzać następujące dane w powiązanych z tym celach. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie stanowi inaczej, Użytkownicy nie będą mogli korzystać z danych usług, jeśli Użytkownicy nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tych usług.

(1) Logowanie: Jeśli Użytkownik zdecyduje się zalogować za pomocą identyfikatora konta (HONOR ID, Google ID), będziemy przetwarzać informacje zawarte w identyfikatorze konta, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do usług, do których jest zalogowany. Jeśli Użytkownik nie chce się logować za pomocą identyfikatora konta, Użytkownik nadal może korzystać z Platformy i kupować produkty jako gość.

Należy pamiętać, że informacje o identyfikatorze HONOR ID Użytkowników są nam udostępniane przez spółkę Honor Technologies Germany GmbH, która jest administratorem danych obejmujących HONOR ID Użytkowników.

(2) Zapewnienie obsługi klienta, w tym napraw gwarancyjnych: Aby sprawdzić, czy urządzenie jest objęte ograniczoną  gwarancją HONOR, aby naprawiać urządzenia objęte gwarancją, oraz do komunikacji z Użytkownikiem w sprawie naprawy, będziemy przetwarzać dane urządzenia oraz informacje dotyczące obsługi klienta. W przypadku zapytania o ceny części zamiennych i informacje kontaktowe do centrum serwisowego, będziemy przetwarzać dane urządzenia, informacje o lokalizacji i informacje o zamówieniu.

(3) Rezerwowanie i śledzenie napraw: Będziemy przetwarzać informacje o identyfikatorze konta, informacje o zamówieniu, informacje kontaktowe, informacje dotyczące urządzenia oraz informacje dotyczące obsługi klienta, aby umożliwić Użytkownikowi zarezerwowanie i śledzenie naprawy online lub za pośrednictwem obsługi klienta, a także aby odebrać i dostarczyć urządzenia z adresu domowego lub wybranego punktu odbioru.

Ponadto będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do następujących celów, opartych na naszych uzasadnionych interesach:

(1) Zapytania od klientów: Będziemy przetwarzać informacje o koncie Użytkownika i informacje dotyczące obsługi klienta, aby udzielić pomocy w zakresie zadawanych pytań, przesyłanych zamówień, zwrotów, rozwiązywania problemów, FAQ (często zadawanych pytań) oraz wszelkich innych zapytań klientów.

W każdej chwili Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w powyższych celach. Więcej informacji znajduje się w części 5 „Jakie są prawa i uprawnienia Użytkownika?”

Ponadto będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach, na podstawie zgody Użytkownika:

(1) Ankiety: Możemy wykorzystywać adres e-mail i pliki cookie do celów przeprowadzania ankiet, w tym do zapraszania Użytkowników do wypełniania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i przekazywania informacji zwrotnej. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat korzystania przez nas z plików cookie, proszę zapoznać się z naszą Polityką plików cookie. 

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajduje się w części 5 „Jakie są prawa i uprawnienia Użytkownika?”

Dodatkowo będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków prawnych, w tym wymogów podatkowych i księgowych, oraz do dochodzenia lub obrony naszych praw prawnych i/lub do zapobiegania i wykrywania potencjalnych prób oszustwa lub cyberataków.

  1. W jaki sposób przechowujemy dane Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na terytorium UE/EOG. HONOR spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych poza EOG i Wielką Brytanię. Aby udostępniać dane w ramach naszej grupy korporacyjnej, podpisaliśmy standardowe klauzule umowne (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en) w celu zapewnienia, że równorzędny poziom ochrony danych ma zastosowanie do danych osobowych Użytkownika nawet wtedy, gdy prawo z zakresu ochrony danych obowiązujące w EOG i Wielkiej Brytanii nie jest bezpośrednio stosowane.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Konkretne okresy przechowywania danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do Platformy są określone poniżej:

• Informacje o koncie: Zachowujemy informacje o koncie Użytkownika do czasu wyrejestrowania konta, zawieszenia usługi lub do czasu zamknięcia konta z innych powodów.

• Informacje dotyczące obsługi klienta: Przechowujemy informacje dotyczące obsługi klienta przez okres do 24 miesięcy od daty złożenia zapytania, aby pomóc w odpowiedzi na niedawne i bieżące zapytania. Zapisy czatu, treść wiadomości e-mail oraz nagrania infolinii będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy od daty ostatniego kontaktu Użytkownika z nami.

• Informacje dotyczące korzystania z usług: Przechowujemy informacje o korzystaniu z usług przez 2 lata.

• informacje dotyczące urządzenia na potrzeby obsługi: Przechowujemy informacje o urządzeniu przez okres do 24 miesięcy od daty ostatniego kontaktu Użytkownika z nami (w tym ostatniej komunikacji z naszej strony w sprawie obsługi posprzedażowej), pod warunkiem, że w ciągu wspomnianych dwóch lat nie doszło do żadnego świadczenia usług w relacji między nami a Użytkownikiem.

Po upływie okresów przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe Użytkownika, chyba że przepisy prawa i regulacje wymagają inaczej.

  1. W jaki sposób udostępniamy dane Użytkowników?

Możemy udostępniać dane Użytkowników w następujących okolicznościach:

• Udostępnianie w ramach grupy: 

(1) Aby sprawdzić, czy urządzenie Użytkownika jest objęte gwarancją, udostępnimy numer IMEI/SN i dowód zakupu naszej chińskiej firmie produkcyjnej Honor Device Co., Ltd., która rejestruje datę aktywacji urządzenia. Będziemy również udostępniać informacje, które nie mogą zostać użyte do identyfikacji osoby, takie jak modele urządzeń i uszkodzone części, firmie Honor Device Co., Ltd., w celu prognozowania potrzeb w zakresie części zamiennych i rozliczania dostawców napraw. 

(2) Rutynowe utrzymanie i obsługę naszych systemów informatycznych zapewnia firma Honor Technologies Romania Co., Ltd. 

Nasi dostawcy zewnętrzni, którzy zapewniają nam obsługę poczty elektronicznej, obsługę klienta itp. mogą potrzebować przetwarzać dane Użytkowników. Takie osoby trzecie działają na podstawie umowy i działają w naszym imieniu. W poszczególnych przypadkach występują oni jako podmioty przetwarzające dane.

  1. Jakie są prawa i uprawnienia Użytkownika?

Użytkownikom przysługują następujące prawa i uprawnienia dotyczące danych osobowych:

Prawa Użytkownika

Opis

Jak   korzystać ze swoich praw?

Prawo do dostępu

Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy   przetwarzane są dane osobowe Użytkownika oraz może, w stosownych przypadkach,   otrzymać kopię danych osobowych Użytkownika, które przetwarzamy.

(1) Zaloguj się na swoje konto klikając na   ikonę Login/Menu na stronie internetowej i klikając Login/Register.
 
(2) Możesz wykonać swoje prawa osoby, której dotyczą dane, kontaktując się z   nami w sposób określony w części 6.

Prawo do przenoszenia danych

Niektóre dane, które zostały nam przekazane,   użytkownik może otrzymać w formacie możliwym do odczytania przez maszyny.

Możesz wykonać swoje prawa osoby, której   dotyczą dane, kontaktując się z nami w sposób określony w części 6.

Prawo do usunięcia danych
  („Prawo do bycia zapomnianym”)

Pod pewnymi warunkami Użytkownik może   zażądać usunięcia swoich danych.

Możesz wykonać swoje prawa osoby, której dotyczą dane, kontaktując się z nami   w sposób określony w części 6.

Prawo do sprostowania

Użytkownik może zażądać sprostowania   niepoprawnych danych i uzupełnienia danych niekompletnych.

Możesz wykonać swoje prawa osoby, której dotyczą dane, kontaktując się z nami   w sposób określony w części 6.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może w każdym momencie cofnąć   zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Możesz wykonać swoje prawa osoby, której   dotyczą dane, kontaktując się z nami w sposób określony w części 6.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili Użytkownik może wnieść   sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych celach, takich   jak np. marketing bezpośredni.

Możesz wykonać swoje prawa osoby, której   dotyczą dane, kontaktując się z nami w sposób określony w części 6.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod pewnymi warunkami Użytkownik może   zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może zażądać ograniczenia   przetwarzania danych Użytkownika zgodnie z częścią 6 w następujących   sytuacjach:
  • Poprawność danych jest przez Użytkownika kwestionowana, a my potrzebujemy   czasu na weryfikację poprawności danych.
  • Dane Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie   chce ich usunięcia.
  • Użytkownik ma roszczenie prawne, które potrzebuje potwierdzić, wnieść lub   bronić, a Użytkownik zażądał od nas, by dane Użytkownika były przechowywane,   nawet gdybyśmy ich w przeciwnym wypadku nie przechowywali.
  • Wniosek Użytkownika w zakresie zgłoszenia sprzeciwu oczekuje na   weryfikację.

  1. W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw w zakresie prywatności, złożyć skargę lub skonsultować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) w sprawie ochrony prywatności, Użytkownik może się z nami skontaktować odwiedzając stronę Formularza kontaktowego dot. prywatności. Udzielimy odpowiedzi niezwłocznie.

Użytkownik może również skontaktować się z naszym europejskim inspektorem ochrony danych pod następującym adresem:

Honor DPO Office 

Honor Technologies Germany GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Germany

Jeśli Użytkownik uważa, że nie przetwarzamy danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, Użytkownik może złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych. 

  1. W jaki sposób aktualizujemy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie internetowej, ponieważ może ono być okresowo aktualizowane. W przypadku istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności powiadomimy Użytkownika o tym fakcie za pomocą okien dialogowych z powiadomieniami, wiadomości push, wiadomości e-mail i tak dalej, w zależności od charakteru zmiany.

Uwaga: Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie Platformy. Aby zapoznać się z naszymi zobowiązaniami w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do innych produktów i usług, należy zapoznać się z odpowiednią informacją o ochronie prywatności dotyczącą tych produktów i usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ogólnych zobowiązaniach firmy HONOR dotyczących prywatności, przeczytaj naszą Globalną Politykę Prywatności.Historical Version
20230430
Historical Version