Uvjeti uporabe platforme HONOR

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2022.

 1. Uvjeti

Ovi Uvjeti uporabe („Uvjeti uporabe mrežnog mjesta”) odnose se osobno na vas i vašu uporabu platforme HONOR na stranici www.honor.com/hr/ (dalje u tekstu: „Platforma” ili „ova Platforma”), virtualne platforme koju je izradilo i održava društvo Honor Technologies d.o.o. Beograd osnovano u Republici Srbiji s registriranom adresom Krunska 73, 11000 Beograd, Republika Srbija, registracijskim brojem 21816744 (dalje u tekstu: „mi”, „naš” ili „HONOR”), a koje pruža Platformu.

Uporabom Platforme slažete se s ovim Uvjetima uporabe mrežnog mjesta. Platformu i funkcionalnosti koje su vam pružene u okviru Platforme možete upotrebljavati samo ako prethodno prihvatite Uvjete uporabe mrežnog mjesta. AKO SE NE SLAŽETE S BILO KOJIM UVJETOM, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI PLATFORMU.

Zadržavamo pravo promijeniti, preinačiti, dodati ili ukloniti dijelove ovih Uvjeta uporabe mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti jesu li se Uvjeti uporabe mrežnog mjesta promijenili. Ako nastavite upotrebljavati Platformu nakon objave promjena, to će značiti da prihvaćate promjene i slažete se s njima. U slučaju da se ne slažete s promjenama Uvjeta uporabe mrežnog mjesta, morate odmah prestati upotrebljavati Platformu.

Slažete se da možemo prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti ukinuti vaš pristup Platformi i/ili blokirati vaš budući pristup Platformi ako otkrijemo da ste prekršili Uvjete uporabe mrežnog mjesta ili druge ugovore ili smjernice koje mogu biti povezane s vašom uporabom Platforme.

 1. Drugi uvjeti koji se mogu primjenjivati

Dodatni uvjeti i odredbe mogu se primjenjivati na pružanje naše robe ili usluga, uključujući događaje, promocije ili druge slične značajke, kao i na određene dijelove ili značajke Platforme. Svi takvi uvjeti ovime postaju dio Uvjeta uporabe mrežnog mjesta. Slažete se da ćete se pridržavati takvih drugih uvjeta i odredbi. U slučaju bilo kakvog razilaženja između ovih Uvjeta uporabe mrežnog mjesta i uvjeta objavljenih za određeni dio Platforme ili primjenjivih na taj dio ili na bilo koju uslugu ponuđenu na Platformi ili putem njem, potonji će uvjeti imati prednost kad je riječ o vašoj uporabi tog dijela Platforma ili određene usluge.

 1. Računi i registracija

Za uporabu određenih značajki i usluga Platforme možda ćete se najprije morati registrirati i postaviti svoj HONOR ID ako ga već nemate.

Ako u tijeku sigurnosnog postupka odaberete ili vam se pruži kȏd za identifikaciju korisnika, lozinka ili bilo koja druga informacija, takve informacije morate čuvati tajnima i povjerljivima. Ne smijete ih otkriti trećim stranama. Imamo pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti sve kodove za identifikaciju korisnika ili lozinke, neovisno o tome jeste li ih odabrali sami ili smo vam ih mi dodijelili, ako prema našem razumnom mišljenju vaše ponašanje nije u skladu s bilo kojom odredbom Uvjeta uporabe mrežnog mjesta ili u slučaju da se neovlaštena treća strana pokuša prijaviti u sustav s ID-jem vašeg računa. Ako znate ili sumnjate da je netko s kime niste upoznati upotrebljavao vaš kȏd za identifikaciju korisnika ili lozinku, morate nas odmah obavijestiti putem e-adrese hr.support@honor.com.

 1. Usluge Platforme HONOR

Kada platformi pristupate kao član ili posjetitelj, HONOR se obvezuje pružati vam povezane funkcionalnosti.

Maloljetnici mlađi od 18 godina smiju kupovati na Platformi samo uz pomoć i nadzor skrbnika. U suprotnom HONOR ne preuzima odgovornost za bilo kakve nastale rizike i potraživanja u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim odredbama zakona.

 1. Intelektualno vlasništvo

Mi smo vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva na Platformi i sveg materijala objavljenog tamo, uključujući, među ostalim, tekstove, slike, glazbu, videozapise, animacije, zaštitne znakove, uzorke, grafikone, vizualna sučelja i kȏd, zaštićenog raznim pravima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu diljem svijeta. Sva su prava pridržana.

Nijedan dio sadržaja Platforme nije dozvoljeno upotrebljavati u komercijalne svrhe bez prethodne dozvole koju smo vam izdali mi ili naši nositelji licence.

Ne smijete ni na koji način preinačavati papirnate ili digitalne primjerke ispisanih ili preuzetih materijala, kao ni uklanjati obavijesti o vlasništvu u bilo kojem primjerku. Ilustracije, fotografije, videozapisi, zvučni zapisi ili grafike ne smiju se zasebno upotrebljavati bez odgovarajućeg teksta.

Zabranjena je svaka uporaba koja nije u skladu s Uvjetima uporabe mrežnog mjesta. Ako prekršite bilo koju odredbu Uvjeta uporabe mrežnog mjesta, automatski ćemo ukloniti vašu dozvolu za uporabu Platforme i morat ćete odmah uništiti sve materijale preuzete ili ispisane s Platforme.

 1.  Licenca društva HONOR

Iako vaša autorska prava zaštićena primjenjivim zakonom ostaju nepromijenjena, ovime društvu HONOR dajete neisključivo trajno pravo koje vrijedi u cijelom svijetu. To pravo odnosi se na pružanje vašeg sadržaja na bilo koji način koji je neophodan ili koristan za pružanje usluga na Platformi ili bilo kojoj drugoj besplatnoj publikaciji društva HONOR, uključujući, među ostalim, druga mrežna mjesta, reklamne materijale, videozapise, slike itd.

 1.  Vaše obveze

Obvezujete se da ćete se u svakom trenutku pridržavati Uvjeta uporabe mrežnog mjesta i svih primjenjivih zakona. Ne smijete zlorabiti bilo koje uređaje za „hakiranje”, „dubinsko povezivanje”, „analiziranje stranice”, „robote”, „pauke” ili druge automatske uređaje, programe, algoritme ili metodologiju ili bilo koji sličan ili ekvivalentan ručni postupak kako biste pristupili, pribavili, kopirali ili nadzirali bilo koji dio Platforme ili njezina sadržaja, ili na bilo koji način reproducirati ili zaobići navigacijsku strukturu ili prikaz Platforme ili njezina sadržaja kako biste dobili ili pokušali dobiti bilo koji materijal, dokumente ili informacije na bilo koji način koji nije namjerno dostupan putem Platforme. HONOR zadržava pravo zabraniti takve aktivnosti. Ne smijete poduzimati nikakve radnje koje nameću nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje na infrastrukturu Platforme ili na naše sustave ili mreže ili na bilo koje sustave ili mreže povezane s Platformom ili društvom HONOR.

NIJE dozvoljeno objavljivati bilo kakav materijal ili doprinose koji bi se mogli smatrati neprikladnima. NIJEDAN dio materijala i/ili doprinosa ne smije sadržavati:

(1) psovke

(2) pornografiju

(3) nasilan sadržaj

(4) uznemiravanje, zastrašivanje ili maltretiranje pojedinca ili skupine pojedinaca

(5) sadržaj kojem je cilj iskoristiti druge

(6) reproduciranje ili poticanje nasilja, rasizma, diskriminacije

(7) materijal koji krši primjenjive zakone i/ili prava drugih (npr. zaštitne znakove, autorska prava, prava o nepoštenom tržišnom natjecanju itd.)

(8) oglase za proizvode koji ne pripadaju društvu HONOR.

HONOR može u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju blokirati, izbrisati ili preinačiti takve doprinose koji krše gore navedene obveze, blokirati ili izbrisati vaše članstvo i/ili vam u potpunosti otkazati/blokirati pristup.

Vi ste odgovorni o vlastitom trošku održavati odgovarajuću internetsku vezu koja je preduvjet za uporabu Platforme.

 1. Obavijest o zaštiti privatnosti

Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo samo kako je opisano u našim Pravilima o privatnosti.

 1. Ograničenje odgovornosti

HONOR NE OBEĆAVA DA ĆE PLATFORMA ILI BILO KOJI SADRŽAJ, USLUGA ILI ZNAČAJKA PLATFORME BITI BEZ POGREŠAKA ILI BEZ PREKIDA, ILI DA ĆE BILO KAKVI NEDOSTATCI BITI ISPRAVLJENI, ILI DA ĆE VAŠA UPORABA PLATFORME PRUŽITI ODREĐENE REZULTATE. PLATFORMA I NJEZIN SADRŽAJ ISPORUČUJU SE „ONAKVI KAKVI JESU” I „PREMA DOSTUPNOSTI”. SVE INFORMACIJE PRUŽENE NA PLATFORMI PODLOŽNE SU PROMJENI BEZ NAJAVE. HONOR NE MOŽE JAMČITI DA DATOTEKE ILI PODACI KOJE PREUZMETE S PLATFORME NEĆE SADRŽAVATI VIRUSE ILI POGREŠKE ILI ŠTETNE ZNAČAJKE. HONOR ODBACUJE SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA TOČNOSTI, NEPOVREDIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I JAMSTVA ZA MOGUĆNOST PRODAJE. HONOR ODBACUJE SVA POTRAŽIVANJA ZA RADNJE, IZOSTAVLJANJA I POSTUPANJA BILO KOJE TREĆE STRANE U VEZI S VAŠOM UPORABOM PLATFORME I/ILI DRUGIH USLUGA DRUŠTVA HONOR. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA UPORABU PLATFORME I SVIH POVEZANIH PLATFORMA. AKO STE NEZADOVOLJNI PLATFORMOM ILI BILO KOJIM DRUGIM SADRŽAJEM, VAŠ JE JEDINI PRAVNI LIJEK PROTIV DRUŠTVA HONOR PRESTANAK UPORABE PLATFORME I SLIČNIH SADRŽAJA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DIO JE UGOVORA MEĐU RELEVANTNIM STRANAMA.

U mjeri dopuštenoj zakonom gore navedeno odricanje od odgovornosti odnosi se na bilo kakvu štetu, odgovornost ili ozljede uzrokovane bilo kakvim neizvršenjem obveza, pogreškom, propustom, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, kvarom komunikacijskog voda, krađom, uništavanjem ili neovlaštenim pristupom, izmjenom ili uporabom, bez obzira na to temelje li se na povredi ugovorne obveze, krivičnosti, nemaru ili bilo kojoj drugoj pravnoj osnovi.

Osim u slučaju kada je to zabranjeno zakonom, HONOR ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu neizravnu, posljedičnu, primjernu, slučajnu ili kaznenu štetu, uključujući, među ostalim, izgubljenu dobit i štetu uzrokovanu vašim nemarnim kršenjem obveza povjerljivosti, čak i ako je Honor obaviješten o mogućnosti takve štete.

 1. Poveznice na druga mrežna mjesta

Poveznice na druga mrežna mjesta i resurse trećih strana koje se nalaze na Platformi služe samo u informativne svrhe. Takve poveznice ne smiju se tumačiti kao naše odobrenje povezanih mrežnih mjesta ili informacija koje tamo možete dobiti. Nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem takvih mjesta ili resursa. Predlažemo da pažljivo pregledate pravila o privatnosti i uvjete uporabe koje izdaju te strane.

 1. Ostalo

Ovi Uvjeti uporabe mrežnog mjesta podliježu isključivo lokalnim zakonima, isključujući pravila o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i kolizijska pravila. Međutim, nijedan dio ovih Uvjeta uporabe mrežnog mjesta neće vas lišiti zaštite koju vam pružaju odredbe od kojih nije moguće odstupiti sporazumom na temelju važećeg prava u vašem boravištu.


Historical Version
20221101
Historical Version